Quy hoạch phân khu Khu vực Trần Văn Côi - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Hải Thượng - Mai Hắc Đế - Ngô Quyền (Khu D3), phường 5, phường 6, thành phố Đà Lạt

Nhấn vào dấu mũi tên góc phải bên trên để xem hình ở chất lượng gốc.</iframeNhững thông tin quy hoạch trên đây được thu thập, truy cập từ nguồn dữ liệu hiện có mà chúng tôi (Ban quản lý dự án đầ...

Nhấn vào dấu mũi tên góc phải bên trên để xem hình ở chất lượng gốc.