Quy hoạch phân khu Khu vực Trần Văn Côi - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Hải Thượng - Mai Hắc Đế - Ngô Quyền (Khu D3), phường 5, phường 6, thành phố Đà Lạt

Quy hoạch phân khu Khu vực Trần Văn Côi - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Hải Thượng - Mai Hắc Đế - Ngô Quyền (Khu D3), phường 5, phường 6, thành phố Đà Lạt Nhấn vào dấu mũi tên góc phải bên trên để ...

Quy hoạch phân khu Khu vực Trần Văn Côi - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Hải Thượng - Mai Hắc Đế - Ngô Quyền (Khu D3), phường 5, phường 6, thành phố Đà Lạt

Nhấn vào dấu mũi tên góc phải bên trên để xem hình ở chất lượng gốc.