Thông tin liên hệ

Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù là việc tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quy hoạch chung

là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp vời sự phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng,an ninh và phát triển bền vững.

Quy hoạch phân khu

là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

Quy hoạch chi tiết

là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất, bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

Với mong muốn để người dân am hiểu về quy hoạch Đà Lạt, trang Web giới thiệu các đồ án quy hoạch: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn để mọi người tham khảo, nghiên cứu trong quá trình sử dụng, xin cấp phép xây dựng, đầu tư xây dựng theo các khu vực quy hoạch được phê duyệt, … Hơn nữa tránh được sự nhầm lẫn đáng tiếc trong việc sang nhượng, mua bán đất đai trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Trang web cũng sẽ công khai các dự thảo về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/phân khu, các dự thảo đồ án quy hoạch phân khu/chi tiết để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cộng đồng dân cư của khu vực quy hoạch và các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan; nhằm tăng cao tính khả thi sau khi quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Khối A, số 29 đường Ba tháng Tư, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Xuân Lập

0.913 188 648